# Запуск у Docker

# Регістри

Docker (opens new window) образи опубліковано в таких регістрах:

Образи підтримують архітектури linux/arm/v7 та linux/arm64 для запуску, наприклад, на Raspberry Pi, але в такому режимі підтримується тільки читання ZIP архівів!

# Теги версій

Образ поставляється в різних версіях, які позначені тегами:

 • latest: найсвіжіший образ
 • x.y.z: образ із зазначеною версією Atsumeru (наприклад, 1.0.2)

# Використання

Нижче наведено приклади сніпетів із поясненнями про те, як створити свій контейнер:

# За допомогою Docker

docker run -d \
  --name=atsumeru \
  -p 31337:31337 \
  -v /path/to/your/library:/library \
  -v /path/to/your/config:/app/config \
  -v /path/to/your/db:/app/database \
  -v /path/to/your/cache:/app/cache \
  -v /path/to/your/logs:/app/logs \
  --restart unless-stopped \
  atsumerudev/atsumeru:latest

# За допомогою Docker Compose

version: '3.3'
services:
  atsumeru:
    ports:
      - '31337:31337'
    volumes:
      - '/path/to/your/library:/library'
      - '/path/to/your/config:/app/config'
      - '/path/to/your/db:/app/database'
      - '/path/to/your/cache:/app/cache'
      - '/path/to/your/logs:/app/logs'
    restart: unless-stopped
    image: 'atsumerudev/atsumeru:latest'

Після запуску контейнера виконайте команду

docker logs atsumeru

для того, щоб дізнатися створений пароль для користувача Admin

# Конфігурація

Параметр Функція
--name=atsumeru Назва контейнера
-p 31337 Порт для доступу до сервера
-v /path/to/your/library Шлях до файлів бібліотеки (архівів)
-v /path/to/your/db Директорія, де сервер зберігатиме свої бази даних
-v /path/to/your/config Директорія, де сервер зберігатиме свої файли конфігурації
-v /path/to/your/cache Директорія, де сервер зберігатиме свій кеш обкладинок
-v /path/to/your/logs Директорія, де сервер зберігатиме свої логи

За необхідності запустити відразу кілька серверів, створюйте для кожного контейнер з новою назвою і параметрами

# Оновлення контейнера

# За допомогою Docker

 • оновіть образ: docker pull atsumerudev/atsumeru
 • зупиніть запущений контейнер: docker stop atsumeru
 • видаліть старий контейнер: docker rm atsumeru
 • перестворіть контейнер, використовуючи ті ж параметри, які були використані раніше для створення старого контейнера
 • запустіть новий контейнер: docker start atsumeru

Після оновлення контейнера також можна видалити старі образи командою
docker image prune

# За допомогою Docker Compose

 • оновіть усі образи: docker-compose pull або оновіть окремий образ: docker-compose pull atsumeru
 • нехай Compose оновить усі контейнери, якщо необхідно: docker-compose up -d або оновіть окремий контейнер: docker-compose up -d atsumeru

Після оновлення контейнера також можна видалити старі образи командою
docker image prune

# Автоматичне оновлення

Можна використовувати Watchtower (opens new window) для автоматичного оновлення Docker контейнерів